Gọi cho chúng tôi: +84968757665

Đào tạo Sỹ Quan Máy tàu biển

Đào tạo Sỹ quan Máy tàu biển

Đối tượng đào tạo:

Là những Sỹ quan máy đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
Đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là TT11).

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Sỹ quan Máy tàu biển mức trách nhiệm quản lý hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000KW trở lên đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Mọi chi chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GREEN OCEAN
44 Đường 16, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
https://greenoceangroup.vn/lien-he
  • Chia sẻ bài đăng này

Để lại một bình luận